So sánh sản phẩm

NHẠC LÝ CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

NHẠC LÝ CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Nhạc lý cơ bản học Piano, Guitar Nhận biết các nốt nhạc cơ bản, trường độ, cường độ, âm sắc